bal-sever-ayilari-elektrikli-cit-durduracak-3383

Yaban hayvanı zararlarına karşı korunmada psikolojik bir bariyer olan Elektrikli Çit Uygulaması ile ilgili Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, 12. Bölge Müdürlüğüne bağlı Giresun Orman ve Su İşleri Şube Müdürlüğünden yapılan açıklama şöyle:

“Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, 12. Bölge Müdürlüğüne bağlı Giresun Orman ve Su işleri Şube Müdürlüğünce ilimizde, yaban hayvanlarının arıcılık ile tarımsal üretim alanlarına verdikleri zararın önüne geçilebilmesi ve arı kovanlarını ayı saldırılarına karşı korunması amacıyla ‘elektro-şok tel çit sistemi’ desteği kullanılarak yöre halkı ile yaban hayvanları arasındaki çatışma en aza indirilmeye çalışılıyor. İlimizde elektrikli çit kurulumu, arıcılıkla ilgilenen yirmibir üretici/kişiye uygulanarak hibe edilmiştir.

İlimizde özellikle ayılardan kaynaklı zararların çokluğu ve artış göstermesi, fırsatçı özellikteki ayılar ile yöre halkı arasında geçimsizliğe ve dolayısıyla çatışmalara neden olduğu bilinmektedir. Yaban hayvanlarının çiftçi/üreticiye verdiği zarardan dolayı gerekli önlemlerin alınması amacıyla Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, 12. Bölge Müdürlüğüne bağlı Giresun Orman ve Su İşleri Şube Müdürlüğümüze yapılan şikâyet kapsamındaki başvuruların sayısında da bir artış gözlenmiştir. Talepler değerlendirildiğinde, ekonomik kayba neden olan zarar boyutunun, başta arıcılar olmak üzere sebze-meyve yetiştiriciliği yapan çiftçilerde yoğunlaştığı görülmüştür. Özellikle ekili tarım alanlarına giren yaban domuzu ve arı kovanlarına saldıran ayılara karşı alınan ‘caydırıcılar’ bir çözüm getirmeyince, dünyada yaygın bir şekilde kullanılan en etkili yabani hayvanları uzaklaştırma yöntemi ve/veya ‘fiziksel bir bariyer olmakla birlikte daha çok psikolojik bir bariyer’ olan elektro-şoklu çit sistemleri uygulanmaya başlanmıştır.   Özellikle arıcılar ve küçük çaplı bahçe sahiplerinin kovanlarını ve bahçelerini koruyarak ekonomik kayıplarını önlemek maksadıyla Elektro Şoklu Çit Sistemleri en etkili mücadele yöntemi olarak görülmüştür.

Giresun’da, Şube Müdürlüğümüze bugüne kadar Elektro-Şok Tel Çit kurulumu için 140 adet başvuru yapılmıştır. Yapılan bu talepler Şube Müdürlüğümüzde değerlendirilerek, en fazla zarara uğrayan üreticiye öncelik tanındığı bir seçimle sıralama oluşturmaya gidilmiştir. Yöremiz için önemli bir gelir kaynağı olan arıcılık ile tarımsal üretimin devamlılığının sağlanması amacı doğrultusunda başarıyla uygulanan bu yöntem/kurulumdan şimdilik 21 aile yararlanmıştır. 2015 yılı içinse 50 aileye bu hizmetin götürülmesi düşünülüyor.

Elektrikli Tel Çit uygulaması, önceki yıllarda Şube Müdürlüğümüzün teklifi ve projesi, İl Gıda ve Tarım Müdürlüğünün uygulaması ile Giresun İl Özel İdare kaynaklı ve %50 hibeli olarak yapılmıştı.

Elektrikli Çit Nedir?

Dünyada caydırıcı olarak kullanılan en etkili yabani hayvanları uzaklaştırma yöntemi elektro-şoklu çit sistemleridir. Çok pahalı olmayan bu sistem yaban hayvanlarına zarar vermeyecek şiddette elektrik (farklı enerji/güç üreteçleri kullanılabilir) şoku ile hayvanları alandan uzak tutmaktadır. Yine arı kovanlarının çevresi de elektro şok tel çitlerle çevrilerek kovanlar korunabilmektedir. Elektrikli çit sistemi hayvanların kısa, kesin fakat güvenli bir elektrik şoku ile kontrolüne imkân veren bir sistemdir. Elektrik çitinin kullanımında fiziksel bir gerilim söz konusu değildir.(Bir çakmağın manyetosundan biraz daha güçlü bir şok vermektedir) Dolayısıyla yabani hayvanlara ve insan sağlığına bir etkisi yoktur. İnsanları, hayvanlara göre çok daha az etkilemektedir. Bu elektrik şoku hayvanın hafızasında kalıcıdır ve asla unutmaz. Çünkü hayvan bir kez şoku algıladıktan sonra çite bir daha yaklaşmaz. Hayvanların ayakları doğrudan toprağa temas ettiği için iletkenlik daha fazladır bu nedenle daha güçlü bir şok hissederler.

Nerede Kullanılır?

Yaban hayvanlarının yönetimi:

a) Arı kovanlarının ayılardan korunması (Not: Şube Müdürlüğümüzce elektrikli çitin kurulumu için en z 20 kovan ve üstü olması şartı aranmaktadır.)

b) Meyve ve sebze bahçelerinin yaban domuzlarından korunması,

c) Balık çiftliklerinin ayılardan korunması

Çiftlik yönetimi:

a) At çiftliklerinin yönetimi,

b) Sığır çiftliklerinin yönetimi

c) Koyunculuk

d) Meralarda hayvan kontrolü,

e) Evcil hayvan kontrolü

Şube Müdürlüğümüzce Elektro Çit Dağıtımı uygulamasına önümüzdeki yıllarda da devam edilecek olup, Kurumumuza müracaat eden 120 mağdur üreticinin de mağduriyetleri giderilecektir.”